Hvem vi er

Introduktion

Hej! Vi er Vacaciones eDreams S.L.U., kendt af dig som denne platforms brandingnavn. Når denne privatlivserklæring nævner “vi”, “os” eller “vores”, henviser den til Vacaciones eDreams S.L.U., der fungerer som dataansvarlig.

Vores løfter vedrørende privatlivets fred:

 • Vi værdsætter dit privatliv og sikkerheden af dine oplysninger
 • Vi bruger oplysninger til din bedste rejseoplevelse med os
 • Du kontrollerer dine oplysninger
 • Flere platforme, én privatlivserklæring

Tak, fordi du bruger vores platforme. Din tillid er det mest værdifulde for os, og derfor vil vi i denne privatlivserklæring beskrive vores ansvar vedrørende fortroligheden og sikkerheden af dine oplysninger. Det eneste, du skal gøre, er at læse den, og hvis du har spørgsmål til den, kan du fortælle os om det i voresprivatlivsformular . Derefter er du klar til at booke dit næste eventyr gennem os.

Vacaciones eDreams S.L. er et spansk selskab med skatteidentifikationsnummer ESPB61965778. Du kan kontakte os gennem voresprivatlivsformularvedrørende ethvert databeskyttelsesanliggende.

Vi forpligter os til at behandle dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, herunder overholdelse af databehandlingsprincipperne (såsom lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, nøjagtighed, begrænsning af opbevaring, integritet og fortrolighed, og ansvarlighed), og til kun at behandle dine oplysninger til de formål, der er forklaret for dig i denne privatlivserklæring eller som angivet under den tilsvarende dataindsamlingsproces, i overensstemmelse med retsgrundlagene som forklaret nedenfor (i afsnit 2.10).


Hvem er databeskyttelsesrådgiver?

Vi har en fælles databeskyttelsesrådgiver, der overvåger den databehandling, der udføres med respekt for dit privatliv og de gældende forordninger.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiverens team gennem voresprivatlivsformularfor at udøve eventuelle datarettigheder, for at løse alle de spørgsmål, du måtte have vedrørende behandlingen af dine oplysninger og/eller i forbindelse med eventuelle databeskyttelsesproblemer, som du gerne vil drøfte med os. Bemærk, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet og anmodning, før vi træffer yderligere foranstaltninger i forbindelse med din anmodning med henblik på korrekt administration af din anmodning og af sikkerhedsmæssige årsager.


Definitioner

For en bedre forståelse af denne privatlivserklæring har vi udarbejdet et definitionsafsnit, der omfatter følgende betegnelser: Automatiske individuelle afgørelser, dataansvarlig, databehandler, datarettigheder, retsgrundlag, personoplysninger, platforme, følsomme personoplysninger og tredjelande.

Automatiske individuelle afgørelser: beslutning baseret udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for den enkelte eller på lignende måde berører dem væsentligt (som defineret i artikel 22.1 i EU's generelle forordning om databeskyttelse).
Bemærk: Som forklaret nedenfor (i afsnit 2), træffer vi ikke automatiske individuelle afgørelser

Dataansvarlig: enhver, der er ansvarlig for at bestemme formålene med og midlerne til behandling af dine oplysninger.
Bemærk: Vi er de dataansvarlige for dine oplysninger i de vilkår, der er beskrevet i denne privatlivserklæring. Hvis du vælger at booke en rejse gennem vores platforme, sender vi dine oplysninger til andre dataansvarlige – transportøren eller udbyderen af andre tjenester (f.eks. bookingpartnere eller de globale distributionssystemer), som igen vil bruge dine oplysninger til deres egne formål og baseret på deres egne midler, som beskrevet i deres egne privatlivserklæringer (som udgives på deres websteder). Nedenfor kan du se oversigten over kategorier af dataansvarlige, som vi kan dele oplysningerne med. Under alle omstændigheder vil videregivelse af dine oplysninger til eventuel tjenesteudbyder ske i overensstemmelse med gældende love. Hver dataansvarlig er ansvarlig for dine oplysninger og skal, i tilfælde af en hændelse inden for dens anvendelsesområde, håndtere hændelsen og reagere hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning.

Databehandler: en tredjepart, der kun hjælper med at opnå de formål, der er fastsat af den dataansvarlige.
Bemærk: Som dataansvarlig bruger vi mange tredjepartstjenester, hvortil vi udliciterer nogle dele af vores aktiviteter, som vi ikke selv udfører af forskellige årsager såsom omkostningseffektivitet. En databehandler kan kun behandle dine oplysninger i henhold til vores dokumenterede anvisninger og i overensstemmelse med gældende lovgivning, så vi er stadig ansvarlige for dine oplysninger, og de vil ikke kunne behandle dine oplysninger til eventuelt uforeneligt formål.

Datarettigheder: alle har ret til beskyttelse af deres personoplysninger. Når vi bruger betegnelsen “datarettigheder”, henviser vi kort sagt til de gældende databeskyttelsesrettigheder.
Bemærk: Databeskyttelsesforordninger giver dig mulighed for at udøve dine rettigheder til at blive informeret, få indsigt, berigtige, slette, begrænse behandling, gøre indsigelse, trække dit samtykke tilbage, dataportabilitet og rettigheder relateret til automatiske individuelle afgørelser og profilering, hvis relevant.

Retsgrundlag: behandling af dine oplysninger er kun lovlig, hvis mindst et af disse grundlag er gældende (artikel 6 i den generelle forordning om databeskyttelse).
Bemærk: Af de seks retsgrundlag, der er omfattet af loven, påberåber vi os i bund og grund samtykke, kontrakt, juridisk forpligtelse eller legitim interesse. Men undtagelsesvis kan vi påberåbe os vitale interesser eller offentlige opgaver. Du kan finde flere oplysninger nedenfor (i afsnit 2).

Personoplysninger (i denne privatlivserklæring også benævnt “dine oplysninger”): alle oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer dig som en fysisk person.

Platforme: alle de tjenester (websteder, apps, opkaldscentre, osv.), der formidler interaktioner mellem dig og os.

Følsomme personoplysninger: oplysninger relateret til racemæssig oprindelse, etnisk gruppe, religion, helbred, seksuel orientering og biometriske data udgør særlige kategorier af oplysninger (som defineret i artikel 9 i den generelle forordning om databeskyttelse).
Bemærk: Som forklaret nedenfor (i afsnit 3.7), behøver vi som regel ikke at behandle følsomme personoplysninger.

Tredjelande: lande, hvor den generelle forordning om databeskyttelse ikke finder anvendelse. Med tredjelande mener vi i øjeblikket alle lande, der ligger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. uden for Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge).

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Hovedformålet er at tilbyde dig rejserelaterede mæglingstjenester i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser. Dette omfatter de specifikke formål, der er beskrevet her.

I dette afsnit informerer vi dig også om det retsgrundlag, hvorpå vi behandler oplysninger til individuelle formål. Afhængigt af retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger, kan du have særlige datarettigheder sammen med resten af datarettighederne. Du har for eksempel i enkelte tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger (du kan finde yderligere oplysninger under afsnit 6).

Booking

Retsgrundlag: #Kontrakt #Legitim Interesse #Dit samtykke

Under købsprocessen beder vi dig kun om de oplysninger, som vi skal bruge til at levere vores mæglingstjenester til dig for at indgå kontrakt om rejseprodukter. Du kan gennemgå bookingprocessen på enhver af vores platforme.

Dette omfatter gennemførelse og administration af din booking, vurdering af supplerende produkter, at sende dig kontraktbaserede meddelelser via e-mail, opkald eller sms i forbindelse med din booking (f.eks. bekræftelser, ændringer og påmindelser) samt at svare på dine forespørgsler. Sådanne meddelelser kan administreres af os eller af vores rejsepartnere. I den forstand bestræber vi os på at vise dig de mest relevante rejseoplysninger og hjælpe dig på en personlig måde med din booking og efter gennemførelse af booking. Disse behandlingsaktiviteter er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger før du indgår en kontrakt, efter din anmodning herom.

Vi kan gemme dine oplysninger til fremtidige bookinger for at gøre det nemmere for dig at gennemføre en booking hos os. Denne behandling er nødvendig for så vidt angår vores legitime interesse, nærmere bestemt, at vi har en kommerciel interesse i at formidle yderligere bookinger. Bemærk dog, at dine betalingsoplysninger kun gemmes til fremtidige bookinger, hvis du har et Prime-abonnement, da det vil være nødvendigt for opfyldelsen af den kontrakt, som du er part i, ellers skal du give os dit samtykke til brug af betalingsoplysninger til fremtidige bookinger. Husk, at et Prime-abonnement skal have mindst ét gyldigt kreditkort tilknyttet for at administrere abonnementsbetalingen. Hvis du ønsker at stoppe med at betale for det, skal du annullere dit Prime-abonnement på din konto eller gennem vores kundeservice i overensstemmelse med Prime-vilkårene og -betingelserne.

Vi kan også, hvis nødvendigt, bede dig om dit samtykke for at hente de bookingoplysninger, som du allerede har tilvejebragt, så du ikke behøver at indtaste dine oplysninger igen i den samme bookingproces.

Vi kan også bruge din geografiske placering til at give dig en bedre søgeoplevelse, for at forudfylde søgeformularens “oprindelsesfelt”. Denne behandling af personoplysninger er kun mulig, hvis du giver dit samtykke hertil.

Vær opmærksom på, at de identifikationsoplysninger, som vi bruger internt, er den e-mail, som du tilvejebringer i din booking eller på din konto. Hvis du mener, at vi behandler en forkert e-mailadresse, bedes du kontakte vores kundeserviceteam så hurtigt som muligt.


Brugerkonto

Retsgrundlag: #Kontrakt #Dit samtykke #Legitim interesse

Du kan oprette en brugerkonto på vores platforme, så vi kan bruge dine oplysninger til at administrere din konto. Du kan også abonnere på vores programmer for vores kunder (f.eks. Prime-konto). Vi behandler dine oplysninger med det formål at vise dig den mest relevante rejsebooking og oplevelse efter gennemførelse af booking, så du kan modtage de tjenester og funktioner, der er omfattet af de generelle vilkår og betingelser ogPrime-vilkårene og -betingelserne..

Disse behandlingsaktiviteter relateret til brugerkontoen er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

Tilsvarende kan vi gemme dine oplysninger til fremtidige bookinger for at gøre det nemmere for dig at gennemføre en booking hos os, og genkende dig, når du besøger vores platforme igen, for at forbedre din brugeroplevelse. Denne behandling er nødvendig for så vidt angår vores legitime interesse, nærmere bestemt, at vi har en kommerciel interesse i at formidle yderligere bookinger. Husk, at hvis du gør indsigelse mod at blive genkendt, når du besøger vores platforme, kan dette begrænse visningen af specifikke tilbud eller fordele, der ville have været rettet mod dig, hvis du ikke havde gjort indsigelse mod denne behandling.

Derudover minder vi dig om, at hvis du har en Prime-konto, opbevarer vi dine betalingsoplysninger sikkert blandt betalingsmetoderne for din Prime-konto. Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i.


Rejserelaterede tjenester

Retsgrundlag: #Kontrakt #Dit samtykke #Legitim interesse

Vi kan tilbyde dig andre rejserelaterede tjenester baseret på vores rolle som rejsebureau som beskrevet i vores generelle vilkår og betingelser.

Denne privatlivserklæring gælder for en sådan databehandling baseret på andre rejserelaterede tjenester, der leveres af os. Denne behandling er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger før du indgår en kontrakt, efter din anmodning herom.

Vi kan anmode om din tilladelse til at behandle dine personoplysninger til visse formål relateret til vores rejserelaterede tjenester, såsom at kontakte dig via specifikke onlinemeddelelsesplatforme, der er forskellige fra dem, der er angivet i underafsnittet “Booking” (f.eks. Whatsapp, Telegram, osv.), eller for at sende oplysninger, som rejsetjenesteudbydere tidligere har anmodet om. I disse tilfælde behandler vi dine personoplysninger, når du giver os dit samtykke.


Meddelelser

#Kontrakt #Dit samtykke #Legitim interesse

I overensstemmelse med de meddelelser, der allerede er nævnt ovenfor (i afsnit 2.1. Booking), kan vi kontakte dig på de forskellige måder, du har angivet, og til kontraktrelaterede formål (såsom nødsituationer, forespørgsler, påmindelser, notifikationer eller kvalitetsmeddelelser).

For at kontakte dig, når en rejseudbyder ikke vil være i stand til at levere tjenesten til dig (f.eks. på grund af konkurs, insolvens eller tilsvarende), og det kan påvirke din booking. Denne behandling er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger før du indgår en kontrakt, efter din anmodning herom.

For at svare på eventuel forespørgsel eller anmodning fra dig eller eventuel rejseudbyder og for at håndtere den via enhver af vores kontaktkanaler (f.eks. e-mail, telefon, sociale medier, chatbot, osv.). Vi bestræber os på at opretholde vores bedste kundeserviceniveau, og vi er opmærksomme på den personlige situation, der er forbundet med hver enkelt af vores forskellige kunder for at tilpasse vores tjenester. Hvis behandlingen er relateret til de leverede tjenester, er behandlingen nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i.

For at forsøge at huske din søgning og kontakte dig straks efter, hvis du ikke har gennemført en booking online, da vi mener, at denne ekstra tjeneste gavner dig ved at give dig mulighed for at fortsætte med en booking uden at skulle udfylde dine bookingoplysninger igen. Denne behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en kommerciel interesse i at formidle yderligere bookinger.

For at informere dig om hvordan du kontakter os, hvis du har brug for hjælp, mens du er væk, eller andre oplysninger, som vi mener kan være nyttige for dig i din planlægning eller for at få det bedste ud af din rejse, eller oplysninger om kommende rejser eller en oversigt over tidligere bookinger, som du foretog hos os. Denne behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en kommerciel interesse i at formidle yderligere bookinger.

Vi skal muligvis sende dig andre administrative meddelelser, som kan omfatte sikkerhedsadvarsler. Denne behandling er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger før du indgår en kontrakt, efter din anmodning herom.

For at invitere dig til at deltage i en markedsundersøgelse eller for at bede dig om at skrive en anmeldelse af din oplevelse med os og med rejseudbyderen. Vær opmærksom på, at denne feedback kan være tilgængelig for andre kunder for at hjælpe dem med at træffe beslutninger om et produkt eller en tjeneste. Hvis du indvilliger i at deltage i markedsundersøgelser, vil vi forklare de indsamlede oplysninger, og hvordan de vil blive brugt yderligere. I de tilfælde, hvor du deltager i en markedsundersøgelse hos os, behandler vi dine personoplysninger, når du giver os dit samtykke. Men hvis vi beder dig om en anmeldelse af din oplevelse med os eller rejseudbyderen, vil behandlingen af dine personoplysninger være nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en interesse i at kende til din grad af kundetilfredshed samt din opfattelse af kvaliteten af de tjenester, du har modtaget.


Markedsføringsaktiviteter

Retsgrundlag: #Legitim interesse #Dit samtykke

Under visse omstændigheder beskrevet nedenfor kan vi bruge dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Til at sende dig regelmæssige nyheder om rejserelaterede produkter og tjenester. Du kan nemt og til enhver tid afmelde markedsføringsmeddelelser via e-mail ved blot at klikke på afmeldingslinket, der er medtaget i hvert nyhedsbrev eller anden meddelelse.

Til at administrere eventuel salgsfremmende aktivitet, som du deltager i. Når du booker hos os, abonnerer du på vores nyhedsbreve, medmindre du siger andet, før du bekræfter din booking. Husk alligevel, at du til enhver tid kan afmelde i hver kommerciel meddelelse ved at klikke på afmeldingslinket i sidefoden.

Vi kan vise dig tilpassede tilbud på vores platforme eller tredjepartsplatforme (herunder sociale mediewebsteder), og indholdet af det websted, der vises for dig, kan være tilpasset. Sådanne tilbud kan bookes på vores websted, på co-brandede websteder eller andre tredjepartstilbud eller -produkter, som vi mener, du vil finde interessante.

Vi kan vise dig tilpassede tilbud i det indhold, du får vist på vores platforme, når du tilgår dem, eller på tredjepartsplatforme (herunder sociale mediewebsteder). Sådanne tilbud kan bookes på vores websted og kan bestå af andre tredjepartstilbud eller -produkter, som vi mener, du vil finde interessante, og er altid relateret til de tjenester, som vi leverer til dig. Når du bruger cookies til dette formål, påberåber vi os dit samtykke (for flere oplysninger, se vorescookie-erklæring).

). Ellers bruger vi det meste af tiden dine identifikations- og kontaktoplysninger i pseudonymiseret form (f.eks. hash-kryptering af dine oplysninger) til dette formål, og vi påberåber os vores legitime interesser, så længe du er vores kunde, til at vise dig vores rejserelaterede produkter og tjenester til dem, der allerede er ansat af dig. Dette vil kun ske, hvis du har en konto hos den tilsvarende digitale virksomhed, der leverer online-annonceringstjenester, og de har muligheden for at matche dine oplysninger på en sikker måde baseret på deres vilkår og betingelser, der gælder for din konto hos dem.


Opkalds- og chatoptagelser

Retsgrundlag: #Legitim interesse #Dit samtykke #Kontrakt

Vi kan behandle og optage dine opkald og onlinemeddelelser til kvalitetsmæssige, kontraktmæssige og juridiske formål, når du kontakter vores kundeservice.

Ikke alle opkald eller chats optages. Når du kontakter kundeservice på grund af kontraktmæssige og juridiske formål, skal vi dog optage dem, omend de opbevares i en begrænset periode og slettes automatisk derefter (medmindre vi har en legitim interesse i at opbevare sådanne optagelser i en længere periode, herunder til undersøgelse af svig og juridiske formål). Disse behandlingsaktiviteter er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

Med hensyn til de pågældende opkald og onlinemeddelelser, der optages til kvalitetsformål, er de pågældende behandlingsaktiviteter nødvendige for at bevare vores legitime interesse i at forbedre kvaliteten af vores tjenester.

Vi minder dig om, at vores personale også kan stille autentificeringsspørgsmål, hvilket sikrer at dine bookingoplysninger holdes fortrolige.

I visse retskredse skal vi anmode om dit samtykke for at optage opkaldet (f.eks. når opkaldet foretages fra Tyskland).


Forbedring af vores tjenester eller udvikling af nye tjenester

Retsgrundlag: #Legitim interesse

Vi bruger oplysninger til analytiske formål. Hovedformålet her er at optimere vores onlineplatforme til dine behov, hvilket gør vores websted nemmere og sjovere at bruge. Vi bestræber os på at bruge pseudonymiserede eller anonymiserede oplysninger til disse analytiske formål.

Dette er en del af vores bestræbelser på at forbedre brugeroplevelsen. Med brugeroplevelse mener vi konkret:

 • Test- og fejlfindingsformål, og
 • forbedring af funktionaliteten og kvaliteten af vores online-rejsetjenester.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en interesse i at forbedre netværket og informationssikkerheden samt en interesse i at forbedre kvaliteten af vores tjenester.

Endelig vil vi også udarbejde anonymiserede statistikker vedrørende den samlede konverteringsrate på webstedet. Denne behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en kommerciel interesse i at vurdere procentdelen af brugere, der er blevet kunder.


Fremme af en sikker og pålidelig tjeneste

Retsgrundlag: #Juridisk forpligtelse #Legitim interesse

For at skabe et troværdigt miljø for dig, dine medrejsende, vores forretningspartnere og vores rejseudbydere kan vi bruge oplysninger til påvisning og forebyggelse af svig og andre ulovlige eller uønskede aktiviteter samt til sikkerhedsformål (f.eks. godkendelse af brugere og bookinger). Til sådanne formål kan vi være nødt til at stoppe eller sætte visse bookinger i bero.

Et eksempel på dette er vores politik om fem adgangskodeforsøg (hvis du indtaster din adgangskode forkert mere end fem gange, blokerer vi din konto, hvilket kræver, at du ændrer din adgangskode).

Et andet eksempel er vores forebyggende kontrol af stjålne brugeroplysninger på internettet (hvis vi muligvis har eventuel antydning af, at dine brugeroplysninger er blevet kompromitteret, kan vi også blokere din konto og bede dig om at genaktivere den med en ny adgangskode).

Med disse eksempler beskytter vi blandt andet dine oplysninger og reducerer risikoen for svig. Da nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger er lovpligtige og internationale standarder, er den tilsvarende behandling af personoplysninger nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt. I andre tilfælde har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der kræver behandling af personoplysninger af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en interesse i at forhindre svig.


Juridiske og overholdelsesformål

Retsgrundlag: #Juridisk forpligtelse #Legitim interesse

I visse tilfælde kan vi være nødt til at bruge dine oplysninger til at håndtere og løse juridiske tvister, til forskriftsmæssige undersøgelser og overholdelse, for at håndhæve vores generelle vilkår og betingelsereller for at efterkomme lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder.

Denne behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, da vi har en interesse i at forhindre svig og forsvare vores rettigheder og interesser.


Retsgrundlag, som vi påberåber os

De vigtigste retsgrundlag, der almindeligvis anvendes, er #Dit samtykke #Kontrakt #Juridisk forpligtelse #Legitim interesse

 • Dit samtykke: du gav samtykke til en bestemt brug af dine oplysninger. Vi vil altid indhente dit samtykke til at indsamle og behandle dine oplysninger, medmindre et andet retsgrundlag finder anvendelse. Vi giver dig gennemsigtige oplysninger på det tidspunkt, hvor samtykket indhentes. Disse oplysninger leveres i en tilgængelig form, skrevet i et klart sprog. Hvis oplysningerne ikke indsamles direkte fra dig, får du disse oplysninger inden for en rimelig periode, efter at oplysningerne er blevet indsamlet.
 • Kontrakt: du har en kontrakt eller en aftale med os forud for kontraktindgåelse. Når du for eksempel booker et flyselskab eller hotel hos os, eller når du accepterer vores generelle vilkår og betingelser eller eventuelle andre af vores vilkår (f.eks. Prime-vilkår og -betingelser), har vi brug for relevante oplysninger til at behandle din booking eller håndtere din konto.
 • Juridisk forpligtelse: vi har en juridisk forpligtelse. Normalt kræver regnskabs- og skatteforordninger opbevaring af nødvendige oplysninger til overholdelsesformål.
 • Legitim interesse: det er i vores legitime interesse, og det vurderes ikke at påvirke dine rettigheder og frihedsrettigheder væsentligt.

Andre retsgrundlag, kun anvendt undtagelsesvis:

 • Vital interesse: Du eller en tredjepart har en vital interesse. Vi behandler normalt ikke oplysninger baseret på dette retsgrundlag, men hvis vi gør det, underretter vi dig herom.
 • Offentlig opgave: Vi har en offentlig opgave at udføre. Vi behandler normalt ikke oplysninger baseret på dette retsgrundlag, men hvis vi gør det, underretter vi dig herom.


Vi træffer ikke automatiske individuelle afgørelser

Vi træffer ikke automatiske individuelle afgørelser, der kan have retsvirkninger eller på lignende måde påvirke dig væsentligt. Vi træffer ingen beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, ud over den legitime interesse i forebyggelse af svig og tilpasning af din brugeroplevelse, markedsføring og annoncering, som ikke vil have retsvirkninger eller på lignende måde påvirke dig væsentligt.

Som tidligere nævnt vil en sådan automatisk individuel afgørelse ikke have retsvirkninger eller på lignende måde påvirke dig væsentligt. Hvis vi træffer eventuel automatisk individuel afgørelse, vil vi anvende alle passende foranstaltninger og informere dig.

Typer af oplysninger

Vi tilbyder dig en bred vifte af tjenester, som du også kan bruge på mange forskellige måder. Afhængigt af, om du kontakter os online, via telefon eller på anden måde, og hvilke tjenester du bruger, kan forskellige oplysninger fra forskellige kilder komme i spil. Mange af de oplysninger, som vi behandler, tilvejebringes af dig, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, for eksempel, når du registrerer dig og oplyser dit navn eller din e-mailadresse eller privatadresse (oplysninger, som du giver os). Vi modtager også den tekniske enhed og adgangsoplysninger, som indsamles automatisk, når du interagerer med vores tjenester. Dette kan f.eks. være oplysninger om, hvilken enhed du bruger (#Oplysninger, som vi indsamler fra dig).
Typerne af oplysninger, der vedrører en person, er grupperet i følgende datakategorier (kategorierne er ikke eksklusive, og oplysninger kan tilhøre flere kategorier):

Identifikations- og kontaktoplysninger

Oplysninger, som du giver os Oplysninger, der bruges til at identificere dig som en fysisk person og/eller oplysninger, som vi bruger til at kontakte dig.

For eksempel dit navn, efternavn, køn, nationalitet, faktureringsadresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer

Vær opmærksom på, at din e-mail er dine identitetsoplysninger. Vi kan tilknytte dine oplysninger baseret på din e-mail.


Konto- og indstillingsoplysninger

Oplysninger, som du giver os Oplysninger, som du genererer, mens du bruger din konto.

For eksempel e-mail og adgangskode (vi opbevarer aldrig adgangskoderne i en ikke-krypteret form), prismeddelelser, søgehistorik, specifikke indstillinger, foretrukne valg og andre oplysninger, der er gemt på din konto. Dette gælder også, hvis du har en eDreams Prime-konto.


Betalingsoplysninger

Oplysninger, som du giver os Oplysninger, som du giver os for at udføre betalingen.

Normalt betyder det betalingskortoplysningerne. For eksempel, kreditkortnummer, kortindehavers navn og udløbsdato (vi opbevarer aldrig kreditkortoplysningerne i en ikke-krypteret form).


Rejserelaterede oplysninger

Oplysninger, som du giver os Oplysninger, som du giver os under bookingprocessen, alt hvad du vælger i ordreformularen, og hvad du senere ændrer eller køber som en tilføjelse til den oprindelige ordre.

For eksempel nummeret og udløbsdatoen for dit identifikationsdokument og/eller pas, kontaktoplysninger, rejsepræferencer, boardingkort eller e-billetter.

Vær opmærksom på, at i tilfælde af, at du tilvejebringer oplysninger fra rejseledsagere, skal du tidligere have indhentet samtykke fra andre enkeltpersoner, før du giver os deres oplysninger og rejsepræferencer os, da enhver adgang til at se eller ændre deres oplysninger kun vil være tilgængelig via din konto eller e-mail.


Kommunikationsoplysninger

Oplysninger, som du giver os Oplysninger, som vi indsamler fra digOplysninger fra al den tekst- og talekommunikation, der udveksles mellem dig og os i forbindelse med dine anmodninger.

Såsom kundesupportsager, metadata og noter genereret af vores systemer og agenter.


Browsing- og enhedsoplysninger

Oplysninger, som vi indsamler fra dig Oplysninger, som vi automatisk kan indsamle fra din enhed, når du besøger vores platforme.

For eksempel, IP-adresse, browsertype, internettjenesteudbydere, geografisk placering, tekniske oplysninger om enheden, tilgåede sider og klikkede links, tidspunktet for og varigheden af anmodning og besøg og den metode, der blev brugt til at indsende anmodningen til serveren.

Bemærk, at vi kan knytte disse oplysninger til din konto.

Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af forskellige typer af cookies eller lignende teknologier. For yderligere oplysninger, se vorescookie-erklæring


Hvorfor behandler vi ikke følsomme personoplysninger?

Vi bestræber os på at begrænse de omstændigheder, hvorunder vi indsamler og behandler følsomme personoplysninger. Undgå venligst at give os følsomme personoplysninger, medmindre det er strengt nødvendigt og vi specifikt anmoder om det.

Et eksempel, hvor vi kan indsamle og behandle sådanne oplysninger, ville være, hvis der opstod særlige omstændigheder, såsom en sundhedsmæssig nødsituation, hvor vi kan tilbyde dig mulighed for at tilvejebringe eventuelle relevante oplysninger for os for at dele dem med det tilsvarende bookede flyselskab, for eksempel, for at gøre check-in-processen nemmere eller af obligatoriske årsager.

Under alle omstændigheder vil de tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger blive implementeret for at beskytte dine følsomme personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring.

Derudover kan du bede os om at informere flyselskabet, hotellet osv. om en særlig tjeneste (såsom en menu eller et tilpasset værelse), som kan udgøre følsomme personoplysninger, fordi de kan antyde eller foreslå oplysninger om din religion, dit helbred eller andre relaterede oplysninger. Under alle omstændigheder vil det ikke være obligatorisk at tilvejebringe disse oplysninger i nogen af vores bookingkanaler, så du er fri til enten at give dem eller ej


Hvad sker der med de oplysninger, der tilhører børn?

Vores tjenester er ikke rettet mod mindreårige, som beskrevet i voresgenerelle vilkår og betingelser

De begrænsede tilfælde, hvor vi muligvis skal indsamle mindreåriges oplysninger, ville være som bookingpassager.

Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har behandlet et barns oplysninger uden gyldigt samtykke fra en forælder eller værge, sletter vi dem.


Oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter

Vi indsamler lovligt oplysninger om dig fra forretningspartnere og andre uafhængige tredjepartskilder (f.eks. kontaktoplysninger såsom e-mail, købs- eller demografiske oplysninger). Vi kan indhente sådanne oplysninger fra virksomheder, der forebygger svig, når den valgte betalingsmetode er blevet kompromitteret, rejseforsikringsvirksomheder, når de engageres, og rejserelaterede tjenesteudbydere, der tidligere har administreret dine oplysninger. I ethvert af disse tilfælde behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring.

Modtagere af dine oplysninger

Vi arbejder særligt tæt sammen med visse tjenesteudbydere (f.eks. rejsetjenesteudbydere, sikkerhedstjenesteudbydere, osv.), der normalt kan fungere som dataansvarlig eller databehandler, afhængigt af deres omstændigheder (f.eks. deres formål og typen af oplysninger, som de behandler, deres forhold til dem, dig og os, deres ansvar i henhold til loven, osv.). Vi vælger herunder deres hovedkategorier.

Tjenesteudbydere

For at kunne levere vores tjenester til dig skal vi dele dine oplysninger med tredjeparter. Vi definerer og regulerer dataoverførslen eller -behandlingen kontraktligt, når det kræves ved lov med de passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Rejsetjenesteudbyder, som du bookede hos den dataansvarlige (f.eks. flyselskaber eller luftfartsselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, udbydere af turisttjenester, osv.). På vores platform kan der være tjenester, der helt eller delvist leveres af vores rejseforretningspartnere. Rejseforretningspartneres vilkår og betingelser og privatlivserklæringer finder anvendelse, og i så fald finder du et link til dem i bookingkanalen.
 • Andre rejsetjenesteudbydere, som er nødvendige eller leverer en merværdi for udførelsen af vores tjenester Dataansvarlig Databehandler (f.eks. rejseforsikringer, globale distributionssystemer eller online-bookingssystemer, booking- og billetbureauer, rejsearrangører, rejsemetasøgende, udbydere af rejse- og check-in- tjenester, kalenderløsninger, udbydere af skadesbehandling, osv.). De gør det muligt at tilbyde dig vores tjenester og hjælper os med at gøre alle bestræbelser på at have de bedste alternativer til den bedste pris. Når vi deler dine oplysninger med andre dataansvarlige på denne måde, får du mulighed for at gennemgå deres privatlivspolitik og vilkår og betingelser først, så du forstår, hvordan den pågældende tjenesteudbyder bruger dine oplysninger.
 • Kundeservice og supportværktøjer Databehandler (f.eks. kundekommunikationsværktøjer, medarbejdere på opkaldscentre, osv.). Vi samarbejder med kundesupportudbydere og -værktøjer for at svare på dine anmodninger og administrere kommunikation med dig, hvis nødvendigt.
 • Betalings- og svigtjenester Dataansvarlig (f.eks. betalingsbehandlere, banker, tjenester til forebyggelse af svig og administration af tilbageførsler, osv.). Når du betaler på vores platform (som på enhver anden), skal en lang række tekniske handlinger ske, før betalingsanmodningen accepteres af din bank og meddeles os. Vi bruger også tjenesteudbydere til at påvise risici for svig.
 • Informationssikkerhedstjenester Databehandler. Vi arbejder med informationssikkerhedstjenester for at beskytte dine oplysninger.
 • Udbydere af IT-infrastruktur Databehandler (f.eks. udbydere af hosting-tjenester). De hjælper os med at levere en tilgængelig og sikker platform til dig.
 • Softwareløsninger og teknikere Databehandler. Softwareløsninger og teknikere hjælper os med vores daglige arbejde og med at forbedre vores tjenester.
 • Udbydere af analysetjenester DatabehandlerDe forsyner os med de nødvendige oplysninger til at forstå brugen af vores platform, se om der er fejl eller beslutte, hvordan vi kan forbedre vores tjenester.
 • Administration af kunderelationer og markedsføringsløsninger Databehandler Dataansvarlig. De giver os mulighed for at administrere tilpassede kommercielle meddelelser. Nogle af dem hjælper os også med at vise tilpassede annoncer over hele internettet. Andre formål er at muliggøre interessebaseret indhold eller målrettet annoncering gennem hele din onlineoplevelse (f.eks. internet, e-mail, forbundne enheder, app, osv.).
 • Sociale platforme Dataansvarlig . Når du logger ind på dine sociale medier, klikker på en “synes godt om”-knap på sociale medier, der er integreret i vores platforme via plugins, eller bruger eventuelle sociale medietjenester til at interagere med os, kan dine oplysninger deles mellem os og de sociale medieudbydere (f.eks. dine brugernavne, e-mailadresse, profilbilleder, dine kontaktoplysninger, osv.).
 • Økonomi, administrative og juridiske tjenester og værktøjer Databehandler Dataansvarlig (f.eks. regnskabssystemer, udbydere af juridiske tjenester, inkassobureauer, virksomhedsforsikringer, osv.).


Vores koncernselskaber

Vi deler dine oplysninger inden for vores koncernselskaber til interne formål i forbindelse med ledelsescentralisering.

Nærmere bestemt centraliserer vi behandlingen af dine oplysninger gennem det spanske datterselskab eDreams International Network, SLU, der fungerer som dataansvarlig til interne administrative formål. Ligeledes deler vi dine oplysninger som kunder med andre selskaber i vores koncern for at administrere de tjenester, der leveres af os som dataansvarlig, og til ansvarlighedsformål som koncern, herunder finansielle, skattemæssige og juridiske forpligtelser. De selskaber, der er inkluderet i vores koncern, er beskrevet i vores generelle vilkår og betingelser Vores koncernselskaber har en fælles privatlivspolitik for koncernen, der gælder for dem alle for at sikre, at eventuel databehandling, der udføres inden for vores koncern, foretages i henhold til de samme sikkerhedskrav, og således at oplysninger udelukkende behandles til de samme formål, hvortil de blev indsamlet, i henhold til gældende love.


Kompetente myndigheder

Vi kan videregive dine oplysninger til retshåndhævende myndigheder, for så vidt det er påkrævet ved lov eller er strengt nødvendigt for forebyggelse, påvisning eller retsforfølgning af kriminelle handlinger og svig, eller hvis vi på anden måde er juridisk forpligtede til at gøre det som Dataansvarlig.

Vi kan være nødt til yderligere at videregive dine oplysninger til kompetente myndigheder for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendomme eller tredjeparters rettigheder og ejendomme. Vi er også forpligtede ved lov til at dele dine oplysninger med administrative organer, når vi leverer vores online-rejsebureaus tjenester til dig under visse omstændigheder.


Andre

(gennemsigtigt meddelt dig og med dit samtykke til videregivelsen, hvis relevant)

Disse modtagere kan befinde sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvilket indebærer internationale dataoverførsler. For yderligere oplysninger om dette, se nedenfor (afsnit 5.3).

Din databeskyttelse

Sikkerhedsforanstaltninger

Selvom ingen onlinetjeneste kan garantere absolut sikkerhed, designer vi vores systemer og enheder med din sikkerhed og dit privatliv i tankerne. Vi arbejder på at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen, herunder for eksempel følgende.

Nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, som vi implementerer, er som følger:

 • Vi anvender pseudonymisering og kryptering af personoplysninger, hvis relevant. Når vi f.eks. håndterer betalingsoplysninger, overholder vi datasikkerhedsstandarderne for betalingskortbranchen (Payment Card Industry Data Security Standards, PCI DSS), eller når du bruger vores onlineplatforme, sendes dine oplysninger via en sikker forbindelse ved hjælp af Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), der krypterer dine oplysninger via internettet, således at dine oplysninger ikke stjæles under transit.
 • Vi arbejder på at levere fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed i behandlingssystemer og -tjenester. Vi har indført fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende indsamling, opbevaring og videregivelse af dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer betyder, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi giver dig fortrolige oplysninger, og vores platforme tilbyder sikkerhedsfunktioner, der beskytter mod uautoriseret adgang og datatab.
 • Vi bestræber os på at kunne genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger rettidigt i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.
 • Vi implementerer en proces til regelmæssigt at teste, vurdere og evaluere effektiviteten af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af behandlingen


Opbevaringsprocedurer

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi anser det for nødvendigt for at gøre det muligt for dig at bruge vores tjenester, for at levere vores tjenester til dig, overholde gældende love, løse tvister med eventuelle parter og på anden måde som nødvendigt for at give os mulighed for at drive vores forretning (herunder for at påvise og forhindre svig eller andre ulovlige aktiviteter). Alle dine oplysninger, som vi opbevarer, er underlagt denne privatlivserklæring.

Normalt behandler vi dine oplysninger i en periode på højst fem år siden din sidste rejse, eller indtil eventuel yderligere handling relateret til rejsen sluttede, eller siden du udførte din sidste handling relateret til din konto til de formål, der er beskrevet ovenfor. Med hensyn til bookinger, der ikke er gennemført, kan vi opbevare oplysningerne i et år med henblik på sikkerhed og forebyggelse af svig, medmindre vi skal opbevare dem i længere perioder for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Andre specifikke vilkår kan gælde såsom en maksimal periode på tre år til ansvarlighedsformål vedrørende databeskyttelsesrelaterede interaktioner, eller en maksimal periode på ti år til skatte- og regnskabsmæssige formål.

Hvis du giver os din e-mailadresse, men du derefter ikke er i stand til at gennemføre din booking, opbevarer vi kun din e-mailadresse midlertidigt og under alle omstændigheder i en periode på højst syv dage for at hjælpe dig med bookingen, hvis du stadig er interesseret.

I forbindelse med tilpassede tilbud vil du med jævne mellemrum modtage e-mailtilbud fra os, og i hver e-mail vil der være en klar og nem måde til at afmelde og derfor gøre indsigelse mod denne type behandling. Vi opbevarer og bruger dine oplysninger til dette formål, indtil du afmelder eller efter to år siden den sidste interaktion med os (f.eks. udførelse af en søgning, udførelse af en booking eller opdatering af dit Prime-medlemskab).

Til de behandlingsaktiviteter, der er baseret på dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe sådanne behandlingsaktiviteter er nødvendige til det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, medmindre du trækker dit samtykke tilbage eller anmoder om sletning af oplysningerne forud for denne dato, og der ikke er noget lovligt eller juridisk mandat til at opbevare personoplysningerne.

Med hensyn til varighed af cookies, bedes du se vores cookie-erklæring


Internationale dataoverførsler

Vores servere er beliggende inden for EU. Til at formidle vores globale aktiviteter (f.eks. via tjenesteudbydere) kan overførslen af dine oplysninger til modtagerne beskrevet ovenfor dog omfatte overførsler af dine oplysninger til tredjelande, hvis databeskyttelseslove muligvis ikke er så omfattende som lovene i landene inden for Den Europæiske Union.

For overførsler til modtagere i tredjelande påberåber vi os afgørelsen om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, passende sikkerhedsforanstaltninger eller undtagelsen bestående af kontraktlig nødvendighed (og før kontraktindgåelse) eller enhver anden, der måtte gælde fra tid til anden.

Eventuel tjenesteudbyder (såsom flyselskaberne), der fungerer som dataansvarlig, behandler dine oplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivserklæring og er fuldt ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Videregivelsen af dine oplysninger vil ske, hvis relevant, i overensstemmelse med gældende love og passende sikkerhedsforanstaltninger (især standardkontraktbestemmelser udstedt af Europa-Kommissionen), der er indført for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for enkeltpersoners privatliv og grundlæggende rettigheder.

Den internationale overførsel af oplysninger til computerbookingssystemet, aggregatorer og globale distributionssystemer, der ikke er beliggende i Den Europæiske Union, samt dens brug af internationale flyselskaber, hoteller, togselskaber eller biludlejningsfirmaer med det formål at levere den passende tjeneste, der leveres af os, er en nødvendig overførsel for at opfylde kontrakten mellem dig og os i overensstemmelse med den tilsvarende undtagelse til de gældende databeskyttelsesforordninger.


Beskyt dine oplysninger

Vi gør en stor indsats for at passe på og beskytte dine oplysninger, når du deler dem med os. Vi anbefaler, at du for at beskytte dine oplysninger ikke deler dit booking-id eller din datakonto med nogen og bruger en unik og stærk adgangskode. Desuden foreslår vi, at du er opmærksom på internetsvindel og phishing og kun bruger vores officielle platforme.

Del ikke dit booking-id

Når du foretager en booking, får du tildelt et booking-id. Denne reference vil blive medtaget i din e-mail med bookingbekræftelsen.

Hold altid dit booking-id fortroligt. Hvis du deler det med tredjeparter, kan de få adgang til dine oplysninger. Hvis du rejser med andre, og du ikke ønsker, at de skal have adgang til dine bookingoplysninger, kan det være tilrådeligt, at du foretager din booking separat. For eksempel anbefaler vi, at du ikke deler disse oplysninger eller eventuelle andre oplysninger vedrørende din rejse på sociale medier.

Del ikke dine kontooplysninger med nogen, og brug en unik og stærk adgangskode For at sikre, at adgang til din konto på vores platforme er sikker, bedes du undlade at dele dine login-oplysninger med nogen.

Når du er færdig med at bruge vores platforme, skal du sørge for at logge ud af din session i tilfælde af, at en anden person kan få adgang til din enhed. Undgå at oprette forbindelse ved hjælp af din konto fra ikke-betroede enheder eller netværk såsom dem på hoteller, biblioteker eller cybercaféer. Hvis du gør det, skal du huske at logge af, når du er færdig.

Det er vigtigt, at du beskytter dig selv mod uautoriseret tredjepartsadgang til din adgangskode og til dine enheder. Vi anbefaler, at du bruger en unik og stærk adgangskode til din konto, som du ikke bruger til andre onlinekonti, og du bør forny den efter en rimelig periode, såsom én gang om året. Ondsindede aktører kan forsøge at oprette forbindelse til din konto ved hjælp af stjålne brugeroplysninger fra andre (ikke relaterede til os) tjenester.

Selvfølgelig skal du anvende den samme tilgang til din e-mailkonto ved at bruge unikke og stærke brugeroplysninger (da det er vores sikre berøringspunkt til at sende dig links til “nulstilling af adgangskode”).

Vær forsigtig og beskyt dig selv mod internetsvindel og “phishing”

Dobbelttjek altid afsenderen af e-mails samt de vedhæftede links eller dokumenter. Hvis du ikke stoler på dem eller er i tvivl, skal du ikke åbne vedhæftede filer eller klikke på linkene.

Der er en udbredt type internetsvindel kendt som “phishing”, der har til formål at opnå dine oplysninger ved bedrag eller ved at installere malware på din enhed og stjæle dine gemte brugeroplysninger.

“Phishing” er uopfordrede e-mails, der får dig til at indsætte eller bekræfte dine adgangskoder eller bankoplysninger på et falsk eller klonet websted. De forsøger også at få dig til at downloade dokumenter med malware eller installere ondsindet software på din computer, der vil blive brugt til at stjæle dine oplysninger såsom dine brugeroplysninger.

Disse svindlere foregiver at være nogen, du stoler på, et godt tilbud, nogen, der har brug for øjeblikkelig handling fra dig, osv. Hvis du er i tvivl om eventuel meddelelse, som du måtte have modtaget fra en person, der siger, at vedkommende er os, bedes du kontakte os via vores chat i vores Hjælpecenter.

Brug kun original software

Du kan downloade vores applikationer fra alternative markeder. Applikationer på de pågældende markeder uploades ikke af os, så de kan indeholde malware, der bruges til at stjæle dine brugeroplysninger.

Brug kun de officielle applikationer fra Google Play eller Apple App Store.

Hvordan kan du kontrollere dine oplysninger?

Vi ønsker, at du har kontrol over, hvordan dine oplysninger bruges af os. Du kan gøre det på forskellige måder:

Administration af dine kontooplysninger

De kan få adgang til og opdatere nogle af dine oplysninger via dine kontoindstillinger eller kundeservice.


Udøvelse af dine databeskyttelsesrettigheder

Vi har forpligtet os til at sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling. Derfor er det vigtigt for os, at berørte personer kan udøve følgende rettigheder, hvis de respektive lovkrav er opfyldt:

Berigtige dine oplysninger

Du har ret til at bede os om at berigtige unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig (og som du ikke selv kan opdatere med dine kontoindstillinger eller via vores kundeservice).

Få indsigt i eller overføre dine oplysninger

Du kan anmode om information vedrørende dine oplysninger og kopier af sådanne oplysninger.

Du kan også være berettiget til at anmode om kopier af de oplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis det er teknisk muligt.

Slette eller blokere dine oplysninger

Du kan anmode om at få dine oplysninger slettet. I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke slette dem på grund af det faktum, at databehandlingen kan være nødvendig for opfyldelse af kontrakten mellem dig og os, til vores legitime forretningsinteresser (dvs. forebyggelse af svig, forbedring af sikkerhed), eller for at overholde vores juridiske forpligtelser (dvs. juridisk rapportering, revisionsforpligtelser). Under alle omstændigheder vil vi straks slette dem, når vi kan gøre det. Da vi beskytter vores tjenester mod utilsigtet eller ondsindet tab og ødelæggelse, vil resterende kopier af dine oplysninger muligvis ikke blive fjernet fra vores backup-systemer i en begrænset periode (inden for en uge).

Gøre indsigelse mod eller begrænse brugen af dine oplysninger

Du kan kræve, at vi ikke behandler dine oplysninger til visse specifikke formål (herunder profilering), hvor en sådan behandling er baseret på legitim interesse såsom til direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, behandler vi ikke længere dine oplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime årsager til en sådan behandling, eller en sådan behandling er nødvendig for udøvelse eller forsvar af retskrav. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod følgende behandlingsaktiviteter i forbindelse med dine personoplysninger, der er beskrevet i afsnit 3:

 • Opbevaring af dine oplysninger til fremtidige bookinger for at gøre det nemmere for dig at gennemføre en booking hos os.
 • Udarbejdelse af anonymiserede statistikker vedrørende den samlede konverteringsrate på webstedet.
 • Opbevaring af din søgning og dit kontaktnummer, hvis du ikke har gennemført en booking online.
 • Genkende dig, når du besøger vores platforme igen.
 • Informere dig om, hvordan du kontakter os, hvis du har brug for hjælp, mens du er væk, eller andre oplysninger, som vi mener kan være nyttige for dig i din planlægning.
 • Bede dig om en anmeldelse af din oplevelse med os eller rejseudbyderen.
 • Sende dig regelmæssige nyheder om rejserelaterede produkter og tjenester (vi minder dig om, at du også til enhver tid kan afmelde i hver kommerciel meddelelse ved at klikke på afmeldingslinket i sidefoden).
 • Vise dig tilpassede, kategoriserede tilbud på vores platforme eller på tredjepartsplatforme
 • Bruge opkalds- eller chatoptagelser til kvalitetsformål og træning.
 • Forbedre vores tjenester eller udvikle nye tjenester.
Undtagelsesvis opfyldes denne ret ikke med henblik på at fremme en sikker og troværdig tjeneste, da vi påberåber os en tvingende legitim interesse i at beskytte mod eventuel potentiel svig eller angreb mod levering af vores tjenester.

Tilbagetrækning af dit samtykke

Hvis vi behandler dine oplysninger baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og angive, hvilket samtykke du trækker tilbage. Bemærk, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af eventuelle behandlingsaktiviteter baseret på et sådant samtykke, der fandt sted før dets tilbagetrækning. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til følgende behandlingsaktiviteter med dine personoplysninger tilbage, som beskrevet i afsnit 3:

 • Gemme dine betalingsoplysninger til fremtidige bookinger i de tilfælde, hvor du ikke er Prime-medlem.
 • Hente de bookingoplysninger, som du allerede har tilvejebragt, så du ikke behøver at indtaste dine oplysninger igen i den samme bookingproces.
 • Bruge din geografiske placering til at forudfylde søgeformularens “oprindelsesfelt”.
 • Sende dig rabatkoder, tilbudsmeddelelser og en fødselsdagsoverraskelse med eDreams-nyhedsbrevet.
 • Til visse formål relateret til vores rejserelaterede tjenester såsom at kontakte dig via specifikke onlinemeddelelsesplatforme, eller for at sende oplysninger, som rejsetjenesteudbydere tidligere har anmodet om.
 • Når du deltager i en markedsundersøgelse hos os.

Udøve dine rettigheder gennem vores privatlivsformular.

Bemærk, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet og anmodning, før vi foretager yderligere handlinger i forbindelse med din anmodning. Du kan også spørge tilsynsmyndigheden for databeskyttelse (for Spanien https://www.aepd.es/) eller eventuel anden relevant tilsynsmyndighed, hvis du ønsker det.

Regionsspecifikke bestemmelser

Afhængigt af dine gældende lokale forordninger, tilvejebringer vi yderligere oplysninger. Gennemgå, hvis relevant.

Storbritannien

Vores repræsentant i Storbritannien er Opodo Limited med skatteidentifikationsnummer 766445988.

Kontakt os gennem vores privatlivsformular, for at udøve en specifik rettighed eller for andre databeskyttelseskommentarer eller -forslag.


USA

Afhængigt af hvilken stat du bor i, kan der gælde forskellige love (såsom Californien, Colorado, Connecticut, Virginia og Utah). Nærmere bestemt, hvis du er fra Californien, vil Californiens lov til beskyttelse af forbrugeres personoplysninger (California Consumer Privacy Act, “CCPA”) finde anvendelse, og du vil have følgende rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi opbevarer om dig: ret til at vide (dvs. til at anmode om information om, hvordan vi behandler dine oplysninger), ret til at anmode om sletning af visse personoplysninger, som vi behandler om dig, og ret til at fravælge salg af dine personoplysninger til tredjeparter. Kontakt os gennem vores privatlivsformular for at udøve en specifik rettighed eller for andre databeskyttelseskommentarer eller -forslag.

Vi giver tredjeparter tilladelse til at indsamle dine oplysninger via vores platforme og dele dem til de formål, der er beskrevet i denne privatlivserklæring (herunder, uden begrænsning, tilpasset annoncering og markedsføring på vores platforme og andre steder baseret på brugeres onlineaktiviteter over tid og på tværs af vores platforme, tjenester og enheder). Husk, at du kan blokere ikke-strengt nødvendige cookies (herunder annonce- og analysecookies), som beskrevet i vores cookie-erklæring.

Vi sælger ikke dine oplysninger, som er dækket af den definition af “salg” der er angivet i gældende love i Nevada og Californien. Vi “deler” heller ikke dine oplysninger i henhold til vilkårene i gældende love i Californien.

Opdateringer og tidligere versioner

Vi kan ændre denne privatlivserklæring fra tid til anden for at sikre, at den er opdateret. Tøv ikke med at besøge denne side regelmæssigt, og du vil vide præcis, hvor du står. Vi angiver den dato, hvor der sidst blev foretaget revideringer af denne privatlivserklæring nederst på denne side, og eventuelle revideringer træder i kraft ved offentliggørelse.

Sidst opdateret: Maj 2023

Opdag fantastiske destinationer
ªCompass fra Opodo
Med Compass fra Opodo, viser vi dig inspirerende destinationer, som du kan rejse til fra
F
Beklager, vi er ikke i stand til at få adgang til den ønskede side.
- Hvis du har indtastet adressen manuelt, bedes du sikre dig, at den er korrekt. - Hvis du har klikket på et link for at komme her til, er der sandsynligvis en fejl i linket - Hvis du er kommet til denne hjemmeside ved at klikke på et andet link, er det m
Vil du gerne have dit boardingpas?
Automatisk check-in, statusopdateringer om flyrejsen i realtid og alle de informationer, du behøver til rejsen – kun i appen
Har du brug for hjælp?
r
Har du brug for hjælp?